Tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuuden toteuttaminen, kun henkilötietoja ei käsitellä

Tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuuden toteuttaminen, kun henkilötietoja ei käsitellä

Tähän mennessä en ole törmännyt yhteenkään artikkeliin, jossa käsiteltäisiin tilannetta, jossa yritys ei käsittele henkilötietoja ollenkaan. Joka paikassa toitotetaan vain sitä, miten EU:n tietosuoja-asetus koskettaa suurinta osaa yrityksistä tai lähes kaikkia yrityksiä. Missään ei ole otettu kantaa siihen, mitä näiden muiden tulisi tehdä.

Mitkä kaikki ovat henkilötietoja?

Mitkä kaikki ovat henkilötietoja?

EU:n uusi tietosuoja-asetus GDPR on aiheuttanut paljon keskustelua siitä, mitkä kaikki asiat lasketaan henkilötiedoiksi. Eri tahot määrittelevät eri asiat henkilötiedoiksi kuin toiset. Asetus ei siis ole tämän suhteen kovin tarkka. Lähtökohtaisesti suoraan henkilöön liitettävät ominaisuudet ovat varmasti henkilötietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilötunnus tai nimi. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. (Mikä on henkilötieto? – Tietosuojavaltuutetun toimisto) Toisessa ääripäässä on myöskin helppoja tapauksia. Asiat, jotka…

Read More Read More

Vanhojen versioiden tukeminen

Vanhojen versioiden tukeminen

Vanhojen versioiden tukeminen on melko klassinen ongelma, johon on olemassa loppujen lopuksi aika yksinkertainen ratkaisu. Väärin tehtynä sen kanssa saa hakattua päätä seinään hyvinkin usein, mutta oikein tehtynä se ei tuota juurikaan ylimääräistä päänvaivaa.