Tämä tietosuojaseloste koskee Jukka Hyytiälä Oy:n henkilörekisterin käsittelytoimia.

Rekisterinpitäjä

Jukka Hyytiälä Oy
Luotitie 9
68100 HIMANKA

Y-tunnus: 3250391-3

Yhteyshenkilö

Jukka Hyytiälä
Sähköposti: jukka@jukkahyytiala.fi
Puhelin: 050 373 2005

Mitä tarkoituksia varten kerään henkilötietojasi ja millä perusteilla käsittelen niitä?

Kerään ja käsittelen henkilötietojasi vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Jotta voin käsitellä henkilötietojasi, tarvitsen sille aina vähintään yhden lain mukaisen käsittelyperusteen.

Käyttötarkoitukset ja niiden käsittelyperusteet ovat:

Palveluiden tuottaminen ja kehittäminen. Kerään ja käsittelen henkilötietojasi palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen liittyen. Käsittelen henkilötietojasi asiakassuhteeseen ja tilaukseen liittyen sekä tietysti tilaamasi palvelun tuottamisessa ja arkistoinnissa. Lisäksi käsittelen asiakassuhteen aikana henkilötietojasi myös esimerkiksi kirjanpitoa, laskutusta, perintää ja verotusta varten. Näiden osalta käsittelyperusteita ovat sopimuksen valmistelu ja täyttäminen sekä lakisääteisten velvotteiden täyttäminen (esim. kirjanpito ja verotus).

Markkinointi ja asiakasviestintä. Markkintointi ja asiakasviestintä sekä niiden kehittäminen edellyttävät henkilötietojesi keräämistä ja käsittelyä. Käsittelyperuste on suostumus, jonka voit peruuttaa milloin tahansa.

Lakisääteiset velvoitteet ja riitatilanteet. Käsittelen ja säilytän henkilötietojasi myös lakisääteisten velvollisuuksieni täyttämiseksi (mm. kirjanpito ja verotus) sekä todistusaineistoksi riitatilanteiden selvittämiseen oikeudessa tai sen ulkopuolella. Nämä käsittelytoimet sisältyvät palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen sekä markkintointiin ja asiakasviestintään.

Mitä henkilötietojasi kerään?

Pyrin keräämään aina mahdollisimman vähän henkilötietosi. Tarpeelliset tiedot ovat yrityksen nimi sekä yhteyshenkilön nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Lisäksi säilytän sopimukset ja tilaukset sekä niiden mukaiset muut dokumentit, sähköpostiviestit ja muut muut viestit mutta en nauhoita puheluita.

Evästeet

Sivustolla ei käytetä evästeitä.

Ketkä muut käsittelevät henkilötietojasi?

Lähtökohtaisesti minun lisäkseni yhteistyökumppanini eivät pääse käsiksi keräämiini henkilötietoihin. Vain tietyissä tilanteissa he saavat pääsyn rajatuun joukkoon henkilötietoja henkilötietojen käsittelijän roolissa. Nämä tilanteet ja henkilötietojen käsittelijät ovat:

  • Tili- ja Koulutuspalvelu Kirsi Toskala – kirjanpitäjä käsittelee kirjanpitoaineistossa olevia henkilötietoja osana kirjanpitoa.
  • Holvi Payment Services Oy – käsittelee asiakasrekisterin tietoja osana laskutusta ja kirjanpitoa.

Henkilötietojen käsittelijät, jotka eivät enää aktiivisesti käsittele uusia henkilötietoja ja ovat poistumassa jollakin aikavälillä kunhan tietojen säilytysajat umpeutuvat.

  • Merit Software Oy – kirjanpitosovelluksen toimittaja säilyttää kirjanpitoaineistoa, joka sisältää asiakasrekisterin tietoja.
  • Apix Messaging Oy – verkkolaskuoperaattori säilyttää laskuaineistoa, joka sisältää asiakasrekisterin tietoja.

Siirretäänkö henkilötietojani EU:n ulkopuolelle?

Pyrin varmistamaan, että henkilötietojasi käsitellään vain EU:n alueella. Jos tämä ei ole mahdollista tai käsittely on kohtuuttoman paljon kalliimpaa, henkilötietoja voidaan joutua käsittelemään myös EU:n ulkopuolella. Tällaisissa tilanteissa käytän voimassa olevan lain edellyttämiä suojatoimia. Tällä hetkellä osaa alihankkijoistani (katso lista ylempää) säilyttävät joitakin tietoja EU:n ulkopuolella.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Kirjanpitolaki vaatii säilyttämään kirjanpitoaineistoa 6 vuotta tilikauden loppumisesta, eli pisimmillään 7 vuotta. Sähköposteja ja muita viestejä säilytän puolestaan 10 vuotta. Lisäksi säilytän sopimuksia 5 vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen.

Mitä oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen?

Voit pyytää minua

  • luovuttamaan sinulle sinua koskevat henkilötiedot,
  • korjaamaan sinua koskevat virheelliset henkilötiedot,
  • poistamaan sinua koskevat henkilötiedot,
  • rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä,
  • olemaan käsittelemättä sinua koskevia henkilötietoja ollenkaan tai
  • peruuttamaan aiemmin antamasi suostumuksen.

Voit pyytää näitä minulta lähettämällä minulle milloin tahansa sähköpostia osoitteeseen jukka@jukkahyytiala.fi. Hoidan asian ja vastaan sinulle kuukauden kuluessa pyynnöstäsi.

Jos en voi hoitaa asiaa hyvästä syystä kuukauden kuluessa pyynnöstäsi, ilmoitan siitä sinulle kuukauden kuluessa ja hoidan asian kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstäsi. Voin myös perustellusta syystä kieltäytyä pyynnöstäsi mutta siinäkin tapauksessa vastaan sinulle kuukauden kuluessa pyynnöstäsi.

Jos olet tyytymätön toimintaani, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle. Suomessa tietosuojaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Onko tietojen antaminen pakollista?

Pyrin keräämään sinusta vain pakolliset tiedot, joten kaikissa tilanteissa kaikkia tietoja ei tarvita. Kuitenkin esimerkiksi sopimuksen syntyminen edellyttää sopijapuolen yksilöintiä ja yrityksen puolesta toimivan henkilön yksilöintiä nimenkirjoitusoikeuden tarkistamista varten. Osa näistä tiedoista on kuitenkin saatavilla julkisesti internetissä, joten siltä osin niitä ei tarvitse erikseen antaa.

Mistä henkilötietoni ovat peräisin?

Kerään henkilötietojasi pääsääntöisesti sinulta itseltäsi mutta myös yrityksesi internetsivuilta tai julkisista rekistereistä.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarpeen mukaan. Osa muutoksista saattaa johtua muutoksista lainsäädännössä. Halutessasi voit pyytää minua ilmoittamaan sinulle tietosuojaselosteen muutoksista lähettämällä minulle sähköpostia osoitteeseen jukka@jukkahyytiala.fi.

Päivitetty viimeksi 1.1.2022.